جالب و دیدنی

آموزش بافت کلاه با توضیح کامل

بافت کلاه

 

 

۱۲ دانه سربیاندازید

رج اول: ۲ دانه ابری + ۱ رو + ۶ زیر + ۱ رو + ۲ دانه ابری ببافید و بقیه دانه ها همانطور که دیده میشود.

رج سوم: ۲ دانه ابری + یک ژته + ۱ دانه رو + ۶ زیر + ۱ دانه رو + ۱ ژته + ۲ دانه ابری. رجهای پشت بافت ژته ها را به صورتی که سوراخ نیفته و ابری ببافید.

رج پنجم: ۳ دانه ابری + ۱ رو + ۶ دانه زیر را بصورت پیچ چپ ب راست ببافید + ۱ رو + ۱ ژته + ۳ دانه ابری

رج هفتم: ۴ دانه ابری + ۱ ژته + ۱ رو + ۶ زیر + ۱ رو + ۱ ژته + ۴ دانه ابری. ( ژته ها به بافت ابری اضافه میشود و بافت پیج هیچ تغییری نمیکند)

این حالت بافت را ادامه میدهید تا تعداد دانه ها ۴۰ بشود و هر ۱۰ تای ۱۲ رج ۶ دانه وسط را پیچ بزنید

از این مرحله به بعد ژته ها دیگه به بافت ابری کلاه اضافه نمیشود.

 

۱۶ دانه ابری بافته میشود و این ژته ها در هر رج که اضافه میشود بصورت ۲ دانه رو + ۳ دانه زیر بافته میشود. وقتی دانه های ۳ زیر کامل شد بصورت مدل ناف لیلی بافته میشود.

این حالت بافت کلاه هم تا جایی ادامه دهید تا دانه ها تقریبا ۶۴ دانه بشود.

سه سانت بافت را بدون اینکه ژته اضافه شود میبافیم و از این مرحله به بعد بجای ژته زدن ((( در همان قسمتی که ژته زده میشد، حالا کور میکنید )))

دانه ها را کور میکنیم تا کل مدل ناف لیلی و ابری هایی که اضافه شده کم شود و دانه بشود ۱۲ دانه و این ۱۳ دانه هم کور میشود.

برای دانه گرفتن بالای کلاه، روی بافت سمت خودتان باشد. از لبه بافت ( لبه بافت که بصورت هفتی یا گندمی میبینید هرکدام یک دانه بحساب میاید) تقریبا میتوانید ۳۶ دانه بگیرید. حالا یکی کمتر یا بیشتر مهم نیست و بستگی به رجهای بافت کلاه شما دارد.

 

رج شروه بافت پشت بافت هستید

دانه اول را گفته ۳ دانه زیر + ۳ دانه رو ببافید تا آخر

رج بعدی روی بافت دانه های رو را بافته و دانه های زیر را مدل ناف لیلی ببافید

رج های پشت تکرار بافی است

رج بعدی از قسمت های رو بافی یک دانه کور کنید و دانه های زیر را ببافید تا آخر این حالت کورکردن را ادامه دهید تا دانه های رو کاملا کور شوند

بعد کلا دانه ها دوتا یکی کنید یعنی دانه اول و دوم را باهم از زیر ببافید و دانه سوم و چهارم را باهم از زیر ببافید. دانه پنجم و ششم و همینطور تا آخر.

رج روی بافت کل دانه ها ۳ تا یکی کنید یعنی دانه اول و دوم و سوم را باهم از زیر ببافید و دانه چهارم و پنجم و ششم همینطور تا آخر.

دانه های باقی مانده را کلا یکی کنید و درز کلاه را بدوزید.

برچسب ها

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
دکمه بازگشت به بالا